Frans Elinder

Frans Elinder kommer närmast från ett uppdrag på Sri Lanka för FN-organet World Food Programme. Masterexamen i geografi och geo-information från Köpenhamns universitet och kandidatexamen i samhällsgeografi från Lunds universitet.