Helena Dyrssen

Tidigare överdirektör på Skatteverket, statssekreterare vid Statsrådsberedningen (L) under regeringen Reinfeldt och statssekreterare på Kulturdepartementet under regeringen Bildt. Har även varit kommunikationsdirektör vid TV4 och vid försäkringsbolaget IF. Jur. kand. från Stockholms universitet.