Liza-Maria Norlin

Liza-Maria Norlin har mer än 20 års erfarenheter från engagemang för Kristdemokraterna på samtliga politiska nivåer, bland annat som miljöpolitisk talesperson. Hon har också erfarenhet som processledare inom digitalisering och medskapare till GovTech Sweden samt som moderator och författare.