Per Rosencrantz

Kommer närmast från rollen som strategi- och opinionschef hos Moderaterna. Tidigare bl.a. kommunikationschef på Moderaterna och opinionsanalyschef på Demoskop. Pol. mag. från Linköpings universitet.