Per Rosencrantz

Har många års erfarenhet av public affairs-arbete, särskilt inom tech, fastighet och opinionsbildning. Tidigare kommunikationschef på Moderaterna och chef för opinionsanalys på Demoskop. Pol. Mag från Linköpings universitet.