Greger Ekman

Tidigare ledarskribent åt bland andra Svenska Nyhetsbyrån, ATL – Lantbrukets affärstidning och Nya Wermlands-Tidningen. Har som specialområde den gröna sektorn och de areella näringarna. Jur. kand. samt tekn. kand. i skog- och träteknik från Uppsala universitet.