”To understand a problem with clarity is already half way towards solving it.”

– Amartya Sen

Så arbetar vi

Vår erfarenhet är att framgång kräver djup sakkunskap och samhällsförståelse samt förståelse för politiska processer.

Framgångsrikt public affairs-arbete är ett hantverk byggt på gedigen erfarenhet inom politik, media, näringsliv och kommunikation. Men framgångsrik kommunikation behöver också vila på teoretisk grund och ständig utvärdering.

Vi har både teoretisk och praktisk förankring. Vår erfarenhet spänner över alla politiska beslutsnivåer, från det lokala till det EU-anknutna och internationella. Vi har journalistisk insikt och erfarenhet. Vi har erfarenhet från arbete för många olika typer av kunder, såväl små som stora företag och organisationer. Vi är specialister och arbetar ofta tillsammans med andra leverantörer.