Vi bidrar till kvalitet i beslutsfattande och samhällsdebatt

Om oss

Vi är förstahandsvalet inom public affairs och samhällskommunikation. Vi arbetar med politisk analys, samhällsanalys, påverkansarbete, positionering, opinionsbildning och rådgivning kopplat till våra kunders intressen.

Vi har profilerade team inom bland annat fastigheter, infrastruktur, finansmarknad, industri, telekom, energi, IP och media, pensioner, hälso- och sjukvård, hållbarhet, skog, livsmedel och utbildning. Vi hjälper våra kunder att hantera affärsmöjligheter och risker kopplade till regleringsprocesser – ofta genom att stärka varumärken, relationer och kommunikation. En stor del av vår verksamhet är inriktad mot näringslivets och samhällets hållbara omställning.

Vårt arbete bidrar till lösningar på samhällsproblem genom att höja kvaliteten och fördjupa insikterna i beslutsfattande. Vi bidrar till ett välinformerat offentligt samtal, byggt på ömsesidig förståelse.

Vi berättar inte om våra kunder, men våra kunder berättar ibland om oss. Hör gärna av dig till oss om ditt företag eller din organisation behöver hjälp eller vill veta mer om vad vi kan göra.

Vårt mål är att varje dag skapa mervärde för långsiktigt nöjda kunder.