Vår uppgift är att höja kvaliteten och fördjupa insikterna i beslutsfattande

Om oss

Vi erbjuder bättre rådgivning. Vi arbetar med politisk analys, samhällsanalys, stöd i påverkansarbete, opinionsbildning och rådgivning kopplat till våra kunders intressen. Med utgångspunkt i samhällsförståelse utvecklar vi effektiv kommunikation och starkare varumärken.

Vårt mål är att bidra till pragmatiska lösningar på samhällsproblem samt att höja kvaliteten och fördjupa insikterna i beslutsfattande. Vi bidrar till ett välinformerat offentligt samtal, byggt på ömsesidig förståelse. Vi eftersträvar långa, starka och förtroendefulla relationer med våra kunder.

Vi är förstahandsvalet inom public affairs, för kunder som söker gedigna kunskaper och vill uppnå konkret politisk förändring. Vi har profilerade team inom bland annat fastigheter, infrastruktur, finansmarknad, industri, telekom, IP och media, pensioner, hälso- och sjukvård, hållbarhet, skog, livsmedel, och arbetsmarknad. Dessutom har vi stor erfarenhet av att arbeta med visualisering och varumärkesfrågor.

Vi berättar inte om våra kunder, men våra kunder berättar ibland om oss. Hör gärna av dig till oss om ditt företag eller din organisation behöver hjälp eller vill veta mer om vad vi kan göra. Vårt mål är att varje dag skapa mervärde för långsiktigt nöjda kunder.