Medarbetare

Framgång bygger på få men kvalificerade rådgivare som står för varje del av processen med kvalitet och omdöme.

Martina Lind

Founding Partner

Tidigare stabschef åt Lars Leijonborg, journalist på E24 och Vice President E24 International. Tidigare Management Trainee Schibsted och Pfizer. Female Economist of the Year 2006 vid HHS i Stockholm.

Helena Dyrssen

VD och partner

Tidigare överdirektör på Skatteverket, statssekreterare vid Statsrådsberedningen (L) under regeringen Reinfeldt och statssekreterare på Kulturdepartementet under regeringen Bildt. Har även varit kommunikationsdirektör vid TV4 och vid försäkringsbolaget IF. Jur. kand. från Stockholms universitet.

Greger Ekman

Partner

Tidigare ledarskribent åt bland andra Svenska Nyhetsbyrån, ATL – Lantbrukets affärstidning och Nya Wermlands-Tidningen. Har som specialområde den gröna sektorn och de areella näringarna. Jur. kand. samt tekn. kand. i skog- och träteknik från Uppsala universitet.

Hanna Elving

Senior Advisor

Har mångårig erfarenhet inom digitalisering och hållbarhet bland annat från Business Sweden i Shanghai, Nacka kommun och moderaternas riksdagskansli. Hon har också specialiserat sig på att facilitera och leda förändringsprocesser.

Oscar Helleday Melander

Partner

Specialiserad inom datadriven opinionsbildning och statistikbearbetning i kommunikationssyfte. Bred erfarenhet inom Life science, privatekonomiska frågor och utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Masterexamen i samhällsgeografi och kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds universitet. Förstapristagare i casetävlingen Samhällsvetar-SM 2015.

Märta Martin-Åkesson

Partner

Flerårig erfarenhet av rådgivning inom bland annat stadsutveckling, finansmarknad, hållbarhet och medieträning. Tidigare generalsekreterare för Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF). Kandidatexamen i nationalekonomi och i samhällsplanering från Stockholms universitet.

Mats Olin

Senior Advisor

Chef för Näringslivets medieinstitut som bland annat granskar medieetiken. Driver energisajten Second Opinion på uppdrag av energibranschen. Tidigare medgrundare till kommunikationsbyrån Springtime.

Klas Remahl

Art Director

Har lång tidigare erfarenhet av arbete som Art Director och Creative Director inom samhällstillvänd kommunikation, bland annat på Kreab och Urban Form Factory.

Cornelia Rudh

Senior Advisor

Cornelia Rudh har 25 års erfarenhet inom kommunikation, med fokus på förändringskommunikation och opinionsbildning, bland annat med många år på Springtime och därefter som konsult i eget företag.

Göran Thorstenson

Senior Advisor

Har lång erfarenhet som konsult och rådgivare. Kommer senast från att ha drivit Six Year Plan, och har dessförinnan grundat och drivit konsultbyråerna Springtime och Vindrosen. Tidigare bland annat rådgivare åt Carl Bildt och medarbetare på Kreab.

Ville Trygg

Konsult

Tidigare politisk sekreterare för Centerpartiets gruppledare i Region Skåne. Kommer närmast från rollen som upphandlingsansvarig på Enkätfabriken. Dubbel kandidatexamen i statsvetenskap och handelsrätt från Lunds universitet. 

Markus Uvell

Partner

Tidigare VD på Demoskop, VD/medgrundare på United Minds, VD på Timbro samt Sverigechef på Kreab. Tidigare chef för kommunikation och opinionsanalys på Svenskt Näringsliv.

Sandro Wennberg

Senior Advisor

Sandro Wennberg har lång erfarenhet av politik och public affairs. Han har bland annat arbetat som politiskt sakkunnig (S) åt fem ministrar i Göran Perssons regering och åt EU-parlamentarikern Göran Färm. Han har också arbetat med omvärldsanalys på Socialdemokraternas partihögkvarter och varit kommunikationschef på Olof Palme International Center. 

Lennart Wittberg

Senior Advisor

Tidigare bland annat strateg hos Skatteverket där han bidragit till att göra Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade myndigheter, rådgivare till myndigheter i Sverige och internationellt, samt författare till böcker om förändring och utveckling. Ekonom.

Anders Åkesson

Senior Advisor

Riksdagsledamot (C) 2006-2022. Kommer närmast från posten som vice ordförande i Trafikutskottet. Tidigare ledamot i Trafikutskottet och Kulturutskottet. Har dessförinnan bland annat haft politiska uppdrag i Region Kalmar län och i Kalmar kommun.