Märta Martin-Åkesson

Flerårig erfarenhet av rådgivning inom bland annat stadsutveckling, finansmarknad, hållbarhet och medieträning. Tidigare generalsekreterare för Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF). Kandidatexamen i nationalekonomi och i samhällsplanering från Stockholms universitet.