Märta Martin-Åkesson

Tidigare generalsekreterare för Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF). Har därutöver bred erfarenhet av att arbeta med regionala utvecklingsfrågor. Kandidatexamen i nationalekonomi och i samhällsplanering från Stockholms universitet.