Ville Trygg

Tidigare politisk sekreterare för Centerpartiets gruppledare i Region Skåne. Kommer närmast från rollen som upphandlingsansvarig på Enkätfabriken. Dubbel kandidatexamen i statsvetenskap och handelsrätt från Lunds universitet.