Henry Sténson och Lars-Olof Pettersson börjar som senior advisors på Nordic Public Affairs

Nordic Public Affairs kompletterar erbjudandet till uppdragsgivarna genom att knyta Henry Sténson och Lars-Olof Pettersson till företaget som rådgivare.

Henry Sténson har lång erfarenhet av kommunikation och rådgivningsarbete både i internationella storföretag och som konsult. Henry Sténson kommer närmast från Volvo Group där han var kommunikationsdirektör. Han har tidigare varit partner på Brunswick Group, och kommunikationsdirektör på bland annat Ericsson, SAS, Volvo Cars och Saab Aircraft.

Lars-Olof Pettersson är grundare av Rådhusgruppen City och har arbetat som konsult i närmare 20 år. De främsta områdena har varit opinionsbildning, organisationsutveckling och arbetsmarknadsfrågor. Innan dess var han bland annat politiskt sakkunnig (S) på Statsrådsberedningen.

– Det är roligt att kunna välkomna Henry Sténson och Lars-Olof Pettersson till Nordic Public Affairs. Genom deras gedigna erfarenheter stärks vårt Public Affairs-erbjudande för uppdragsgivare angående bland annat arbetsmarknadspolitik, transporter och telekom, säger Nordic Public Affairs vd Helena Dyrssen.

– Henry och Lars-Olof personifierar vår arbetsmetod att förena djupa insikter om politiskt beslutsfattande med god förståelse för olika branschers specifika förutsättningar. De bidrar till att vi ytterligare kan förstärka vår förmåga att ge välgrundade råd och genomföra välkalibrerade kommunikationsaktiviteter, säger Helena Dyrssen.

Nordic Public Affairs är ett partnerägt konsultbolag som grundades 2010.