Nordic Public Affairs i samarbete med Skärgårdsstiftelsen

Nordic Public Affairs har utsetts av Skärgårdsstiftelsen till leverantör av PR-tjänster och av rådgivning inom strategisk kommunikation. Stiftelsen äger 12 procent av marken i Stockholms skärgård och har i uppgift att vårda och utveckla öar och kulturhistoriska hus så att de kommer allmänheten till del.

– Vi gillar Stockholms skärgård och Skärgårdsstiftelsen är en spännande uppdragsgivare. Därför har vi ansträngt oss för att ge ett vinnande anbud, kommenterar Johan Jakobsson, vd på Nordic Public Affairs.