Nordic Public Affairs växer och förstärker erbjudandet

Efter ett framgångsrikt 2017 kompletterar Nordic Public Affairs erbjudandet till uppdragsgivarna med fler konsulter inom kärnverksamheten, public affairs. Bolaget erbjuder nu också tjänster inom corporate communication.

Helga Baagøe är ny seniorkonsult inom corporate communication. Baagøe har lång erfarenhet som kommunikationsdirektör i publika verksamheter. Hon har lett kommunikationsavdelningarna på TV4, Icon Medialab, SVT, SJ, Sveriges Radio och Nordea samt varit presschef på Posten. Baagøe knyts till Nordic Public Affairs för att utveckla erbjudandet inom corporate communication till aktörer med beroende av opinion, reglering och politiskt beslutsfattande.

Håkan Ekengren är ny senior advisor inom public affairs. Ekengren var under mandatperioden 2010–2014 statssekreterare (C) vid Näringsdepartementet, med ansvar för bland annat näringspolitik, innovation- och konkurrensfrågor.

Gabriel Liljenström är ny konsult inom public affairs. Liljenström har bakgrund som politisk sakkunnig hos klimat- & biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Christer Kinch är ny senior advisor och väljs till styrelseledamot i Nordic Public Affairs AB vid bolagsstämman den 7 mars. Kinch har en bakgrund som konsult på McKinsey och investerare inom Investor Growth Capital. Efter detta arbetade han operativt i 10 år på Com Hem. I företagsledningen hade Kinch ansvar för public affairs, affärsutveckling, förvärv och strategifrågor. Idag arbetar Kinch med att engagera sig i och utveckla tjänstebolag.

Martin Kits är ny partner. Kits är seniorkonsult vid Nordic Public Affairs sedan 2016 och har bakgrund som stabschef i Socialdepartementet åt tidigare socialminister och partiledare Göran Hägglund (KD).

– Nordic Public Affairs möter en stark efterfrågan på rådgivning grundat på djupa insikter om offentligt beslutsfattande och kommunikation. Med dessa rekryteringar förstärker vi vår förmåga att svara upp mot kundernas krav, kommenterar Helena Dyrssen, vd vid Nordic Public Affairs.

Nordic Public Affairs är ett partnerägt konsultbolag som grundades 2010. Bolaget med dess andelar i intressebolag omsatte 28,7 miljoner kronor och gjorde ett resultat före skatt på 9,2 miljoner kronor 2017.