Louise Grabo går vidare till betydelsefullt EU-uppdrag

Louise har varit konsult på Nordic Public Affairs det senaste året men går nu vidare efter att hon utsetts av svenska regeringen som ledamot i Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittén. 

För en mandatperiod på fem år ska hon som en av tolv svenska representanter företräda Sverige i det rådgivande EU-organet EESK. Louise är nominerad av LSU – Landsrådet Sveriges ungdomsorganisationer och kommer vara en av fyra representanter från det svenska civilsamhället. Kommittén är ett rådgivande organ till EU-kommissionen, Rådet och Parlamentet som företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer men också civilsamhället i unionen. 

– Det känns väldigt kul och spännande att få representera Sveriges unga i Bryssel under en sådan händelserik tid. Mycket står på spel de kommande åren och att få vara med och forma EU:s lagstiftning till det bättre känns viktigare än någonsin. Mina erfarenheter från Nordic Public Affairs kommer jag ta med mig och dessa tillsammans med mina tidigare politiska erfarenheter kommer vara avgörande i Bryssels korridorer, säger Louise Grabo.

– Vi vill tacka Louise Grabo för den här tiden. Louise har bidragit till att fördjupa vår kunskap om det nya politiska landskapet. Vi ser att hon har mycket att tillföra även i EU:s arbete och vill önska henne lycka till i det nya uppdraget, säger Helena Dyrssen vd Nordic Public Affairs.