Per Rosencrantz i SvD: ”Sådana väljare fanns inte för 20 år sedan”

Per Rosencrantz intervjuas idag i Svenska Dagbladet om storstadsväljarnas betydelse och beteende i valet, tillsammans med Carl Melin.

Följande är ett utdrag fån artikeln:

Att exempelvis Moderaterna inte längre är ett utpräglat stockholmsparti skriver Per Rosencrantz under på. Han är opinionsanalytiker och tidigare valstrateg för Moderaterna – och är fortfarande aktiv i partiet.

– Min upplevelse är att Moderaterna de senaste 10–15 åren har försökt vara ett parti som är representerade överallt och nu är mer jämnstora över hela Sverige. Men jag lutar nog åt att det inte är partiet utan samhället som har förändrats.

Per Rosencrantz säger att människor tidigare röstade mer utifrån sin egen plånbok och eftersom Stockholm alltid haft en högre snittinkomst så har Moderaterna varit starkare där.

– Nu kan man bo på ett av Sveriges mest attraktiva lägen, säg Nytorget på Södermalm, driva ett eget företag och äga sin bostad – och ändå rösta på Vänsterpartiet. Sådana väljare fanns inte för 20 år sedan.

De två senaste valrörelserna har skilt sig från de tidigare genom att de största samhällsproblemen som pekas ut nationellt inte är lika påtagliga i storstäderna, tycker Per Rosencrantz.

– Om man bor i ett mindre samhälle och det finns ett område med hög kriminalitet så är det något som man möter i sin vardag, medan vi i en storstad bor så segregerat att man inte behöver märka det.

Ett sådant exempel från den här valrörelsen säger han är elpriserna, som berör färre som bor i lägenhet än som bor i villa.

– Däremot så är ekonomifrågan i bredare mening, med stigande räntor och inflationen, högaktuell för innerstadsbor. Så det här valet blir extra intressant att se hur storstadsrösterna kanske kommer att skilja sig från de övriga rösterna.

Per Rosencrantz säger att det som varit framgångsrikt historiskt är förslag som berört storstadsväljarnas liv, som när Moderaterna inför valet 2006 talade om ”livspusslet”, med förslag om rut-avdrag och skattesänkningar. Samtidigt tror han att det är avgörande att i det nationella kampanjandet ha ett anslag som ser hela Sverige.

– Många i storstäderna kommer från landet och har sina rötter, familj och släktingar där. Man kan inte stå i slutdebatten och säga rösta på mig för storstäderna, för då kommer folk tolka det som att man är emot resten av landet.

– Det har funnits perioder där det, om man haft storstadsrösterna, betytt att man är framåtlutad och modern. För tio-femton år sedan var det stort fokus på det moderna och framåtlutande och nu har det varit ett större fokus på det jordnära och folkliga, som landsbygden och de mindre städerna förknippas med, säger Per Rosencrantz.