Per Rosencrantz: ”Mest oväntat är att alla partier klarar spärren”

Tidigare i dag publicerade SCB resultatet från sin återkommande partisympatiundersökning, som visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag”. Vi tog tillfället i akt att intervjua vår opinionsanalytiker, Per Rosencrantz, om hans tankar kring mätningen.

Vad är mest intressant respektive mest oväntat med dagens resultat?

Det mest intressanta resultatet är att oppositionen stärks och att regeringen tappar. Det är också det mest väntade. Nytillträdda regeringar brukar ha motvind i opinionen efter att man presenterat sin politik. Det blir ett slags baksmälla efter uppskruvade förväntningar i valrörelsen.

Det mest oväntade är att alla partier ligger ovanför spärren i mätningen.

I skrivande stund toppar mätningsresultatet nyheterna. I vår bransch vill man ju dock alltid ha det där lilla extra. Är det någon aspekt som inte kommer täckas i media?

Tre saker. Det ena är att det vi nu ser, som sagt, inte är ovanligt. Alliansregeringen tappade till och med lite mer efter att man tillträtt. Dagens resultatet säger egentligen ganska lite om hur opinionen kommer att utvecklas över tid.

Det andra som kommer förbises i rapporteringen är att resultatet är förhållandevis likt den mätning som gjordes i maj 2022, innan valet.

Det tredje och sista är att dagens mätning bekräftar trenden som sågs i valresultatet, med växande skillnader mellan kvinnor och män. Nästa vecka publiceras nedbrytningar på åldersgrupp och geografi publiceras. Då får vi en ännu klarare bild om de mönster som gick att skönja i valresultatet består.

Du har just fyllt 40. Förändras förståelsen för opinionen med mognare ålder?

Haha, ju längre man lever desto starkare blir insikten att det alltid kommer nya mätningar. Opinionsundersökningar är ögonblicksbilder. De är absolut inte valresultat – men de säger något om trenderna.

Med det sagt är det nog förmätet att tro att man blir så mycket klokare med åldern.