Lennart Wittberg ansluter till Nordic Public Affairs

Lennart Wittberg

Lennart Wittberg som tidigare arbetat som strateg hos Skatteverket ansluter till Nordic Public Affairs som senior rådgivare.  Lennart Wittberg bidrog under sina många år på Skatteverket på ett avgörande sätt till att göra Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade myndigheter. Sedan några år tillbaka arbetar Lennart Wittberg brett inom offentlig sektor och utför uppdrag åt både myndigheter, kommuner och regioner samt andra organisationer.


–   Lennart Wittberg är en unikt kvalificerad expert på modern myndighetsutövning, beteendeförändringar och varumärkesutveckling på samhällsområdet. Hans djupa kompetens på dessa områden är intressanta för många uppdragsgivare vi arbetar med säger Helena Dyrssen, vd.

– Lennart Wittberg har förmåga att ge nya insikter genom att få oss alla att försöka lyfta blicken. Hans sätt att kombinera fakta från forskning med djupa egna erfarenheter och dessutom kunna utmana invanda tankemönster gör att vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre rådgivning, tillägger Martina Lind, grundare och huvudägare i Nordic Public Affairs.

– Den gemensamma nämnaren i allt jag gjort är att det handlar om utveckling och förändringsarbete. Det jag har lärt mig genom åren är att det inte sker någon verklig förändring förrän man ändrar sitt sätt att tänka. Jag ser fram mot att dela med mig av de erfarenheterna för att bidra till Nordic Public Affairs kunduppdrag, avslutar Lennart Wittberg.