Martin Kits påbörjar uppdrag som kommunikationschef på Svensk Handel – fortsätter som konsult parallellt

Martin Kits är seniorkonsult och partner på Nordic Public Affairs men kommer de närmaste månaderna också att vara kommunikationschef på Svensk Handel. Uppdraget på Svensk Handel är på deltid, så Martin fortsätter sina andra konsultuppdrag parallellt.