Helena Dyrssen om utredningsboomen: ”en möjlighet att få genomföra sin politik”

Helena Dyrssen, VD på Nordic Public Affairs, intervjuas i dag i Altinget tillsammans med Irene Wennemo, GD på Medlingsinstitutet, om hur man ska förstå det stora antalet utredningar som regeringen tillsatt under mandatperiodens slutspurt.