Helena Dyrssen om regeringsbildningen i Studio ett: ”hinner förhandla de stora dragen”

I gårdagens Studio Ett medverkade Helena Dyrssen som expertkommentator i ett inslag om regeringsförhandlingarna, tillsammans med Mikael Sandström.

Helena Dyrssen framhöll att L, KD, M och SD inte är lika samkörda som Allianspartierna var efter valet 2006.

– Man går inte in med ett tomt ark, men man går in ark med betydligt färre punkter än när Alliansen skulle tillträda.

Helena Dyrssen pekar också på att det finns en ”tjänstemanna-budget” som tagits fram i regeringskansliet, som den tillträdande regeringen kan utgå ifrån.

– Om man har ambitionen att regeringsbildningen ska gå fort så kommer man inte hinna med så mycket. Man kommer hinna förhandla de stora dragen.