Markus Uvell: ”De är nyckelaktörer för SDs policyutveckling”

Markus Uvell, partner och opinionsanalytiker på Nordic Public Affairs, är intervjuad i Dagens Opinion om hur man ska tänka kring SD om man jobbar med politisk påverkan.

Hur borde public affairs-byråer tänka kring SD?
– Alla byråer får fatta sina egna beslut, men min erfarenhet är att kunder generellt sett värdesätter möjligheten att förstå alla partier. Särskilt förstås partier som ingår i regeringsunderlaget, men även oppositionspartier. Ju mer komplex den politiska miljön är, desto viktigare att verkligen förstå allas perspektiv, säger Markus Uvell.

Vilka intressanta personer borde man ha koll på i detta skede?
– SD är i grunden som andra partier på det sättet att olika företrädare är specialiserade på olika frågor. De SDare som har fått presidieposter i utskotten kommer att vara extra viktiga, de är nyckelaktörer för partiets policyutveckling.

Vad tror du blir avgörande för att regeringens samarbete med SD ska bli framgångsrikt?
– Hur väl man lyckas hitta vägar framåt på de områden där man inte är ense. I många frågor är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna väldigt eniga med SD, men vad gäller till exempel arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringarna finns tydliga skillnader. Hittills förefaller man kunna hantera det mesta, men allt är inte löst.

Vad ska företag och organisationer som vill påverka SD tänka på?
– En viktig insikt är att SD har ett delvis annat perspektiv än de man är van vid från borgerligheten eller vänstern, de kan landa på samma ståndpunkt men av andra skäl. Att verkligen lyssna och förstå dessa skäl är avgörande för att få genomslag för sina egna ståndpunkter. Så att lyssna extra mycket är viktigt.