Helena Dyrssen: ”Inte så viktigt vem som är departementschef”

En ny regering har just tillträtt. Hur fungerar dess arbete egentligen i praktiken? Hur gör man för att omsätta en regerings politik till praktiska beslut? Vilken kompetens är viktig om man vill jobba åt en regering? Vad gör egentligen statssekreterare och andra regeringstjänstemän på dagarna?

I gårdagens avsnitt av Svenska Dagbladets podcast Ledarredaktionen diskuterades dessa frågor av Andreas Ericson, programledare, och de tidigare statssekreterarna Helena Dyrssen, vd på Nordic Public Affairs, Mikael Sandström och Magnus Wallerå.

Helena Dyrssen har tidigare bland annat varit överdirektör på Skatteverket, statssekreterare vid Statsrådsberedningen (L) under regeringen Reinfeldt och statssekreterare på Kulturdepartementet (L) under regeringen Bildt.

Helena Dyrssen framhöll bland annat att hon tycker att departementschefens betydelse visavi övriga statsråd överdrivs i nyhetsrapporteringen.

– En missuppfattning som jag tycker att framförallt många journalister har är att det är av stor betydelse vem som är departementschef. Respektive statsråd har ett visst föredragandeansvar i regeringen. Om man till exempel är utbildningsminister eller skolminister på utbildningsdepartementet spelar ingen roll, man har ändå sina egna frågor. Departementschefen som sådan beslutar huvudsakligen om organisatoriska och administrativa frågor, säger Helena Dyrssen.

Helena Dyrssen delade också med sig av några tips om hur man ska gå tillväga om man vill arbeta som politisk tjänsteman i Regeringskansliet.

– Det är en bra merit att ha jobbat nära det parti vars stadsråd man ska bistå. Det är vanligt att man som politisk sakkunnig eller pressekreterare har en bakgrund i ett ungdomsförbund, eller att man har jobbat på ett kansli kopplat till det aktuella riksdagspartiet, säger Helena Dyrssen.

Det förekommer också att regeringspartier rekryterar utifrån de egna leden.

– Vissa politiska tjänstemän är mer specialiserade. Man kan ofta betala högre löner i Regeringskansliet än i den övriga partiverksamheten, och därför kan man ha råd att ta in journalister eller ekonomer som har funnits i närheten av paritet tidigare och som vill komma tillbaka när partiet kommer i regeringsställning, säger Helena Dyrssen.